Les companyies volen que els treballadors aportin el major valor possible. Resulta absurd que dediquin temps a tasques mecàniques i periòdiques, com ara copiar dades dels documents de paper als diferents programes de l’empresa. Són activitats costoses en temps i diners que no aporten valor...

El programari CRM bàsicament ajuda a gestionar les relacions amb els clients i les interaccions de vendes. Es tendeix a pensar que un CRM serveix per a l'automatització de la força de vendes, però en realitat hauries de ser molt més. Un CRM ha d'englobar...

En el context actual la immensa majoria de mercats tendeixen a baixes taxes de creixement i, amb això, una baixa taxa d'aparició de nous clients potencials al mercat, estant les empreses que hi operen obligats a créixer....