Eina per al control de l’horari i la presència

Registra i controla la jornada de treball

 

A través del nostre programari de control horari podràs portar un registre exacte de les hores treballades pels teus empleats i les vacances. Indistintament et trobis a casa o oficina, serà molt fàcil fer el seguiment d’aquestes variables.

 

El sistema de control horari s‟adapta al‟ordenament jurídic en matèria laboral respecte al registre de la jornada.
Ofereix aquestes interessants funcionalitats:

 

Pagament per ús. No requereix permanència ni fer cap inversió.

Registrar la jornada laboral

Inclou 2 maneres de fer-ho: marcatge i predefinit. D’aquesta manera tindreu informació quant al nombre d’hores treballades i l’absentisme.

Vacances i calendari

Amb les dades dels empleats i la data d’accés el sistema podrà calcular els temps. Utilitza el programari per organitzar les vacances per departaments, que no se solapin i fer la sol·licitud daprovació. També ofereix informació sobre els festius.

Control del registre de lhorari laboral.

Les empreses tenen l’obligació de registrar diàriament la jornada laboral i amb aquest recurs valuós és molt senzill fer-ho.

Ubicació geogràfica.

Coneix la geolocalització dels treballadors durant el desenvolupament de la jornada laboral.

Reports i informes.

Genera informes segons la freqüència que decideixis. Descàrrega en diferents formats. Aplica filtres per departaments.

Eina de seguiment.

La informació que dóna el sistema sempre serà una font de dades importants i exactes per al seguiment oportú.

Administració de permisos.

Organitza, controla i gestiona els permisos.

Diseño responsive

 

Com que es tracta d’un programari adaptat als diferents dispositius mòbils no caldrà fer la descàrrega de cap aplicació. Consulta allò que necessitis a través de qualsevol navegador. Podràs afegir un accés directe al telèfon mòbil. Una altra qualitat excel·lent és que és multi idioma.