El rol dels recursos humans en projectes de desenvolupament d’aplicacions

El rol dels recursos humans en projectes de desenvolupament d’aplicacions
Quan parlem de projectes relacionats amb el món de la tecnologia, és complicat entendre quin paper tenen els recursos humans i quina és la seva importància. La realitat és que la transformació digital és un procés que necessita unes fases prèvies per poder desenvolupar-se del tot. A continuació, us mostrem quina importància té el rol de Recursos Humans en el desenvolupament d’aplicacions.

 

Per què és important el rol dels recursos humans en el desenvolupament d’aplicacions?
El camp de Recursos Humans no només s’encarrega de trobar persones amb ganes de treballar, sinó de tenir sota control tot el material legal de l’ocupador amb la finalitat d’aportar suport i analitzar com fan els empleats les seves tasques. A més, s’encarrega de fomentar un ambient laboral que motivi els empleats a formar part de l’èxit de l’empresa, oferint-los oportunitats de créixer i aprendre.

En aquest cas, la tecnologia es converteix en una eina de gran valor per als recursos humans, ja que permet fomentar estratègies sòlides de capacitació i desenvolupament. Això no només ajuda a fer que els empleats siguin més productius i eficients, sinó també a tenir una connexió més activa i propera amb l’empresa. Així, estan preparats per adaptar-se als canvis i adoptar noves tècniques.

 

A quines eines digitals s’ha inclòs el rol dels Recursos Humans?
Hi ha innombrables camps tecnològics en què s’ha implementat el rol dels Recursos Humans, però n’hi ha tres que destaquen: el big data, les aplicacions mòbils i les tecnologies al núvol.

Tots aquests camps, encara que basen les seves funcions digitals, necessiten tenir el seu propi departaments de Recursos Humans. Al capdavall, els empleats que basen la seva activitat en funcions tecnològiques també necessiten estar capacitats per ocupar els seus llocs de treball, a més de tenir una guia sobre les prestacions i els beneficis.

 

 

Els principals beneficis dels recursos humans en el desenvolupament d’aplicacions
La gestió dels recursos humans d’una companyia que es dedica a desenvolupar aplicacions és un dels pilars fonamentals per a un funcionament òptim tant en productivitat com en el desenvolupament professional dels empleats. A continuació, us mostrem alguns punts claus del rol dels Recursos Humans en el desenvolupament d’aplicacions.

Augmentar la sensació de treball en equip

Els professionals encarregats dels recursos humans tenen la finalitat de connectar tots els empleats d’una empresa perquè treballin en equip de manera més efectiva. Al capdavall, cada empleat duna empresa és un engranatge que ha dencaixar a la màquina per assolir lèxit. En aquest cas, els projectes de desenvolupament d’aplicacions també requereixen treball en equip per poder oferir un producte final molt més perfilat i de qualitat.

Formar contínuament els empleats

Els recursos humans permeten implementar una capacitació formal i contínua per als empleats amb l’objectiu de créixer i optimitzar el rendiment. Aquest enfocament no només millora els seus coneixements i habilitats, sinó que els impulsa a superar certs límits autoimposats.

Assessorar i superar les adversitats

Incorporar programes d’assessorament és essencial perquè permet satisfer les expectatives dels empleats. Això adquireix més importància amb els treballadors més joves que necessiten una figura de referència que els guiï durant el seu desenvolupament laboral.

Les noves tecnologies aplicades als Recursos Humans ajuden a implementar plans de mentoria on els gerents poden guiar els empleats a millorar-ne l’exercici.

A més, s’estableixen solucions avançades per facilitar l’accés descentralitzat als empleats i que puguin definir els seus plans de carrera. Això s’aconsegueix amb plataformes basades en la IA que suggereixen cursos i competències de forma automatitzada perquè els mateixos mentors puguin orientar de manera més òptima els empleats i que tots dos en surtin beneficiats.

Canviar la mentalitat empresarial en el desenvolupament d’aplicacions

Per transformar el departament de Recursos Humans cap a funcions més estratègiques, cal un canvi de mentalitat, començant amb l’automatització de processos i la simplificació de tasques diàries.

Aquest enfocament cerca millorar el compromís i la retenció d’empleats, tenint en compte que són factors crucials per augmentar la productivitat. També permet atraure nous talents i retenir els que ja es troben a l’empresa, oferint oportunitats de desenvolupament i progressió.

En conclusió, el rol dels recursos humans és essencial en el desenvolupament d’aplicacions i la seva importància abraça des de la gestió legal fins a la creació d’un entorn laboral motivador. Cal tenir en compte que aquest departament facilita el treball en equip, proporciona formació continuada i assessorament, contribuint al desenvolupament professional.

 

Referències

  • None. (2017, 29 novembre). El rol de recursos humans en la transformació digital. https://www.hcmfront.com/blog/2017/11/29/el-rol-de-recursos-humanos-en-la-transformacin-digital/
  • Pérez, O. (2020, 23 juny). Els RRHH a la tecnologia, la importància de la capacitació i el desenvolupament. PeopleNext. https://blog.peoplenext.com/los-rrhh-en-la-tecnologia-la-importancia-de-la-capacitacion-y-el-desarrollo
  • adminDF. (2022, 18 octubre). 7 Beneficis de bona gestió de recursos humans | Defontana Perú. Defontana Perú. https://www.defontana.com/pe/7-beneficis-de-una-bona-gestion-de-recursos-humanos/
  • L’aplicació de les noves tecnologies a RRHH. (2023, 4 juliol). https://www.sodexo.es/blog/nuevas-tecnologias-y-aplicacion-en-rrhh/