Protecció de dades

Avís legal

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb les disposicions aplicables en el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem en el seu coneixement la següent informació:

 

RIBA & CAROD ASSOCIATS, S.L., [d’ara endavant R&C ASSOCIATS], és el titular del portal Web rcassociats.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  CARRETERA MAS DE LA RIBAFETA, EDIF. PRAT DE L’ABELLA BLOC B, 2N 1A ARINSAL AD400 LA MASSANA (ANDORRA), NRT L-705217-W, Inscrita al Registre de Comerç Nº 916288H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@rcassociats.com

 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per R&C ASSOCIATS, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

R&C ASSOCIATS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i R&C ASSOCIATS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de rcassociats.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web rcassociats.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

R&C ASSOCIATS fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

 

R&C ASSOCIATS adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

 

R&C ASSOCIATS no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, R&C ASSOCIATS tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

 L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de R&C ASSOCIATS.

 

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de R&C ASSOCIATS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de R&C ASSOCIATS.

 

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per R&C ASSOCIATS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

 

Excepte autorització expressa de R&C ASSOCIATS, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” rcassociats.com.

 

Els signes distintius (marques, noms comercials) de R&C ASSOCIATS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de R&C ASSOCIATS.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL 

R&C ASSOCIATS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a R&C ASSOCIATS, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  R&C ASSOCIATS, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

 

 IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’) 

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del  R&C ASSOCIATS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per R&C ASSOCIATS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

R&C ASSOCIATS fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

 

R&C ASSOCIATS adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

 

R&C ASSOCIATS no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, R&C ASSOCIATS tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

 

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de R&C ASSOCIATS.

 

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de R&C ASSOCIATS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de R&C ASSOCIATS.

 

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per R&C ASSOCIATS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

 

Excepte autorització expressa de R&C ASSOCIATS, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” rcassociats.com.

 

Els signes distintius (marques, noms comercials) de R&C ASSOCIATS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de R&C ASSOCIATS.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

 

R&C ASSOCIATS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a R&C ASSOCIATS, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  R&C ASSOCIATS, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

  

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

 Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del  R&C ASSOCIATS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per R&C ASSOCIATS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

Política de privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de RIBA & CAROD ASSOCIATS, S.L., [d’ara endavant R&C ASSOCIATS], amb  domicili social a CARRETERA MAS DE LA RIBAFETA, EDIF. PRAT DE L’ABELLA BLOC B, 2N 1A ARINSAL AD400 LA MASSANA (ANDORRA), NRT L-705217-W, Inscrita al Registre de Comerç Nº 916288H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

 

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@rcassociats.com indicant a l’assumpte «Baixa de la llista de distribució«.

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica : dpd@rcassociats.com, indicant en l’assumpte «Protecció de dades«.

 

POLÍTICA

R&C ASSOCIATS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de rcassociats.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

 MESURES DE SEGURETAT

 Finalment s’informa que R&C ASSOCIATS,  ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 

 DRETS DELS USUARIS

 L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei qualificada 29/2021, per mitjà del present document, i que són:

 

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

 

R&C ASSOCIATS  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

 

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

 

R&C ASSOCIATS, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

 

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

 

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 

 CANVI DE NORMATIVA

 

R&C ASSOCIATS, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@rcassociats.com

Informació Addicional

Responsable

 

Identitat del responsable del tractament

RIBA & CAROD ASSOCIATS, S.L.

L-705217-W
Carretera Mas De La Ribafeta, Edif. Prat De L’Abella Bloc B, 2n 1a Arinsal AD400 La Massana (Andorra)

+376 744 489

info@rcassociats.com

Contacte del DPD dpd@rcassociats.com
Representant UE Identificació i contacte del representant UE

Mallafrè Consultors, SL.U.

e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat

Finalitat Descripció de la finalitat del  tractament Atenent al «principi de limitació de la finalitat» les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol·licités.
Decisions automatitzades L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Legitimació Bases jurídiques de tractament Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679 i a la LQPD 29/2021.
Destinataris Destinataris de la cessió No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.
Transferències internacionals de dades Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes  segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679 i l’art.44 de la LQPD 29/2021.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i la LQPD 29/2021 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets

Exercici de drets

 

L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i la LQPD 29/2021 i que són:

 

·         Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

·         Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

·         Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

·         Dret a oposar-se al tractament.

·         Dret a la portabilitat de les seves dades.

 

L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@rcassociats.com acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l’APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).