POLÍTICA PRIVACITAT

 

RESPONSABLE

De conformitat amb el que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis , així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de RIBA & CAROD ASSOCIATS S.L., [d’ara endavant R&C ASSOCIATS], amb domicili social al c/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella 1A – ARINSAL – AD400 LA MASSANA-ANDORRA, NRT L705217W, Inscrita al Registre de Comerç Nº 916288H, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment.

E-mail info@rcassociats.com, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix R&C ASSOCIATS.
S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatives a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del vostre interès. Si bé podreu oposar-vos en qualsevol moment a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@rcassociats.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: C/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella ARINSAL – AD400 LA MASSANA-ANDORRA o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@rcassociats.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” .

 

POLÍTICA
R&C ASSOCIATS està especialment sensibilitzada en la protecció dels dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa els usuaris de rcassociats.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten a la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgeu facilitar la informació sol·licitada.

 

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que R&C ASSOCIATS, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

 

 

DRETS DELS USUARIS

Linteressat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, dacord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà del present document, i que són:

 

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, llevat d’interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels sistemes de consulta del fitxer següents:
– l’enviament d’un correu electrònic a: dpd@rcassociats.com
– comunicació per escrit adreçada a: R&C ASSOCIATS, c/ Mas de la Ribafeta Edif Prat de l’Abella Bloc B, 2N 1A – ARINSAL – AD400 LA MASSANA-ANDORRA

R&C ASSOCIATS notificarà la decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, linteressat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

 

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest cas, els podrà exercitar a través d’algun dels mitjans previstos anteriorment.
R&C ASOCIATS, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

 

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, d’acord amb les previsions següents, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat tractament).

 

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, se’n limiti el tractament.

 

 

CANVI DE NORMATIVA

R&C ASSOCIATS, es reserva el dret de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Aquests canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat d’acord amb els termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a aquesta normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació al respecte a: info@rcassociats.com.